Lyrics Depot is your source of lyrics to Meren Re by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Meren Re Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Candra

[tekst: Daniel Potasz; muzyka: Daniel Potasz, Maja Konarska]

Jak przed skazaniem
powiesz mi jutro
wiele mocnych s³ów
wiem
Jutro znów przyjdzie
twój smak zapomnieæ
wiem
Przychodzisz co noc
bior¹c swój kawa³ek mnie
umrzeæ nie mogê
¿yæ tak tak¿e nie

Wci¹¿ rozbudzane serce
wypaliæ siê nie da
ustaje we mnie
i w nocy zaczyna biæ
Budzisz mnie ¿alem
usypiasz bólem
i mówisz podejdŸ
i mówisz odejdŸ
Budzisz mnie ¿arem
usypiasz bólem
by mówiæ odejdŸ
Miêliœmy jutra szukaæ
jesteœmy wczoraj
wspomnienia budzone
do ¿ycia jak ja
wiem

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Candra Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Belibaste Lyrics
Moonlight - Dies Irae (Dzieñ S¹du) Lyrics
Moonlight - Dobranoc Lyrics
Moonlight - Jak Ryby Lyrics
Moonlight - Meren-Re (Rapsod) Lyrics
Moonlight - Nie Mog Zmieni Nic Lyrics
Moonlight - Pokuta Kamcy Lyrics
Moonlight - Taniec Ze Œmierci¹ Lyrics