Lyrics Depot is your source of lyrics to Tabu by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Tabu Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Floe

[tekst: daniel potasz ; muzyka: daniel potasz, andrzej kutys, maja konarska]

By³o to przelotne tak,
Myœleæ, ¿e nie by³o wcale
Widzia³em to tylko ja
PóŸniej zniknê³o gdzieœ
Lecz ja
We mnie ¿yje ta chwila
Pijê wino i myœlê
Pijê wino i czujê
To takie jadowite
Gdy tak patrzysz na mnie
Jak grzech, którego
Jestem tak blisko
To myœl,
Która narodziæ siê nie powinna
Chwila, której byæ nie powinno
W jednym spojrzeniu
Widzia³em nas
Jak kochamy siê
Jak obrazy mkn¹
Jak samotnoϾ opuszcza mnie
Jestem tak pewny siebie
Jeszcze raz myœlê, czy jesteœ snem
Nie, bo jaki sen
Tak ciep³y jest jak Ty.

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Floe Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Ansuu Lyrics
Moonlight - Kiedy Myœl Mi Oddasz Lyrics
Moonlight - La Dance Macabre Lyrics
Moonlight - Lekarstwo Na Sen Lyrics
Moonlight - Nic W ¯yciu Nie Zdarza Siê Przypadkowo Lyrics
Moonlight - Non Umbra Lyrics
Moonlight - Ronaa Lyrics
Moonlight - Umbra Lyrics