Lyrics Depot is your source of lyrics to La Dance Macabre by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

La Dance Macabre Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"Szczêœcie...
Niedowierzanie...
Szaleñstwo...
Po¿¹danie..."

Ratuj mnie bym rozumu nie straci³
powiedz ¿e to nie sen
tonê w po¿¹daniu
Zabierz mnie gdzieœ
Powtarzaj jeszcze raz
To tak wspaniale boli

Zasn¹³ rozum pogrzebany
pochowane le¿y cia³o
Ja p³ywam w oceanie moich marzeñ

Taniec ju¿ rozpocz¹³ siê
rozko³ysane myœli w g³owie
Zapomnia³em ju¿ o wszystkim
Nie wiem co od œmierci ¿ycie dzieli

Ratuj mnie bym rozumu nie straci³
powiedz ¿e to nie sen
tonê w po¿¹daniu
Zabierz mnie gdzieœ
powtarzaj jeszcze raz
To tak wspaniale boli

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Damaisa Lyrics
Moonlight - Dobranoc Lyrics
Moonlight - Extaza Milczenia Lyrics
Moonlight - G³osy Lyrics
Moonlight - Luna II Lyrics
Moonlight - Nieskoczono“ Lyrics
Moonlight - Pokuta Kamcy Lyrics
Moonlight - Stadium Wiary Lyrics