Lyrics Depot
Lyrics » Moonlight Lyrics » Meren Re (Akt Ostatni) Lyrics
Find Song Lyrics:Lyrics Depot is your source of lyrics to Meren Re (Akt Ostatni) by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Meren Re (Akt Ostatni) Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Floe

[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska]

Widzia³em, jak stoisz daleko,
Gdzieœ na zgaszonej zmêczeniem ulicy
Podchodz¹ po to by zabiæ
Chcieli tylko Ciebie
Wtedy
Widzia³em jak umierasz
Widzê to wci¹¿ od nowa
Jak no¿e kaleczy³y Twe cia³o
Jak bili Ciê czymœ twardym po twarzy
Sta³em jakby za szyb¹
Blisko i daleko
Krzycz¹c jak ucho ludzkie nie s³ysza³o jeszcze
Jak z bólu plu³em krwi¹
Wszystkim po twarzach
Jak pad³em na b³oto i wy³em
Wiem tylko ja
To wiem tylko ja
Stoimy razem patrz¹c sobie w oczy
Poca³uj mnie jeszcze raz
I idŸ
Albo jeszcze raz...
I idŸ
Albo jeszcze raz...
I idŸ
Idziesz a ja wiem, ze to zaraz stanie siê
Odwróci³aœ siê
Widzia³em jak stoisz
Na zgaszonej zmêczeniem ulicy.
Comments/Interpretations
no comments yet


Name:
Comment:


Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Floe Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Ansuu Lyrics
Moonlight - Damaisa Lyrics
Moonlight - Historia Do Zapomnienia Lyrics
Moonlight - Inter Sacrum Lyrics
Moonlight - Nic W ¯yciu Nie Zdarza Siê Przypadkowo Lyrics
Moonlight - Noc Lyrics
Moonlight - Tu Lyrics
Moonlight - Zmierzch Lyrics

© 2015 LyricsDepot.com. All Rights Reserved.
All lyrics are the property of their respective authors, artists and labels.