Lyrics Depot is your source of lyrics to Tu by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Tu Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"Nie mi o tym mówiæ."

Tu gdzie ko³o koñczy bieg
w miejscu gdzie czas
lustrem odbijany
zmieniam twarze
zmieniam barwy
bieg po œwiat³o w kraju cieni
bieg po œwiat³o dla wybranych
wiêc nie pytaj mnie o noc
i nie pytaj mnie o dzieñ
tam gdzie ko³o koñczy bieg
tam gdzie znów zaczynam sen
tam zanurzam siê
bli¿ej...
bli¿ej...
bli¿ej...

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Damaisa Lyrics
Moonlight - Dialog Cia³ Lyrics
Moonlight - Flos Lyrics
Moonlight - Gebbeth Lyrics
Moonlight - Jak Ryby Lyrics
Moonlight - Jeszcze Raz Lyrics
Moonlight - W Kocu Naszych Dni Lyrics
Moonlight - Zobaczyæ Siebie Lyrics