Lyrics Depot is your source of lyrics to Tu by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Tu Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"Nie mi o tym mówiæ."

Tu gdzie ko³o koñczy bieg
w miejscu gdzie czas
lustrem odbijany
zmieniam twarze
zmieniam barwy
bieg po œwiat³o w kraju cieni
bieg po œwiat³o dla wybranych
wiêc nie pytaj mnie o noc
i nie pytaj mnie o dzieñ
tam gdzie ko³o koñczy bieg
tam gdzie znów zaczynam sen
tam zanurzam siê
bli¿ej...
bli¿ej...
bli¿ej...

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Góra i Dó³ Lyrics
Moonlight - Inermis II Lyrics
Moonlight - Kochanka Lyrics
Moonlight - Meren Re Lyrics
Moonlight - Meren Re (Dobranoc) Lyrics
Moonlight - Pokuta Kamcy Lyrics
Moonlight - Trochê PóŸniejsze Popo³udnie Lyrics
Moonlight - Yaishi Lyrics