Lyrics Depot is your source of lyrics to Nic W ¯yciu Nie Zdarza Siê Przypadkowo by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Nic W ¯yciu Nie Zdarza Siê Przypadkowo Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Floe

[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska]

Mówiê Ci, nie s³yszysz
Jeszcze raz
W ¿yciu nic przypadkiem
Nie zdarza siê
I mo¿e nigdy ju¿
Nie powiemy sobie nic
Mo¿e bêdziemy obcy
Jeszcze bardziej obcy
Mo¿e bliscy
Choæ ju¿ nie tak
Nic w ¿yciu przypadkiem
Nie zdarza siê
Mo¿e kiedyœ zapukam
Do Twoich drzwi
Mo¿e Twoje oczy
Napotkaj¹ mnie gdzieœ
Mo¿e powiesz
Jak dobrze by³o gdy
Nic w ¿yciu przypadkiem
Nie zdarza siê

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Floe Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Cisza Przed Burza Lyrics
Moonlight - Dies Irae (Dzieñ S¹du) Lyrics
Moonlight - Dobranoc Lyrics
Moonlight - Inermis II Lyrics
Moonlight - Jesugej Von Baatur Lyrics
Moonlight - Jeszcze Raz Lyrics
Moonlight - To Co Za Drzwiami Lyrics
Moonlight - Yaishi Lyrics