Lyrics Depot
Lyrics » Moonlight Lyrics » Ansuu Lyrics
Find Song Lyrics:Lyrics Depot is your source of lyrics to Ansuu by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Ansuu Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Candra

[tekst: Daniel Potasz; muzyka: Konarska, Podciechowski, Kutys, KaŸmierski, Bors]

Jestem matk¹
duchem zdarzeñ
w drzewach si³a
i wietrze moja
kocham ciê jak nikt nie kocha³
mówiê i s³yszysz - tak to ja

Zamieniam rany w dotyk delikatny
gorzki stan w s³odycz obracam
po to aby dobrze by³o znów
po to aby pokazaæ ci ¿e to ja

i ci¹gle robiê tak
by pokazaæ ci ¿e to ja

I znów odbieram strach
i wci¹¿ odbieram ³zy
i ci¹gle robiê tak
by pokazaæ ci ¿e to ja

Pokazujê ci jak p³aczê
by wypaliæ twoje ³zy
dotykam ran rozdaj¹c rozkosz
zabieram ci wspomnienia z³e
i znów odbieram strach
i wci¹¿ odbieram ³zy
i ci¹gle robiê tak
by pokazaæ ci ¿e to ja
Comments/Interpretations
no comments yet


Name:
Comment:


Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Candra Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Dialog Cia³ Lyrics
Moonlight - Gebbeth Lyrics
Moonlight - Inermis Lyrics
Moonlight - Luna II Lyrics
Moonlight - To Co Za Drzwiami Lyrics
Moonlight - Trochê PóŸniejsze Popo³udnie Lyrics
Moonlight - Zbrodnai I Kara Lyrics
Moonlight - Zobaczyæ Siebie Lyrics

© 2014 LyricsDepot.com. All Rights Reserved.
All lyrics are the property of their respective authors, artists and labels.