Lyrics Depot
Lyrics » Moonlight Lyrics » Ansuu Lyrics
Find Song Lyrics:Lyrics Depot is your source of lyrics to Ansuu by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Ansuu Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Candra

[tekst: Daniel Potasz; muzyka: Konarska, Podciechowski, Kutys, KaŸmierski, Bors]

Jestem matk¹
duchem zdarzeñ
w drzewach si³a
i wietrze moja
kocham ciê jak nikt nie kocha³
mówiê i s³yszysz - tak to ja

Zamieniam rany w dotyk delikatny
gorzki stan w s³odycz obracam
po to aby dobrze by³o znów
po to aby pokazaæ ci ¿e to ja

i ci¹gle robiê tak
by pokazaæ ci ¿e to ja

I znów odbieram strach
i wci¹¿ odbieram ³zy
i ci¹gle robiê tak
by pokazaæ ci ¿e to ja

Pokazujê ci jak p³aczê
by wypaliæ twoje ³zy
dotykam ran rozdaj¹c rozkosz
zabieram ci wspomnienia z³e
i znów odbieram strach
i wci¹¿ odbieram ³zy
i ci¹gle robiê tak
by pokazaæ ci ¿e to ja
Comments/Interpretations
no comments yet


Name:
Comment:


Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Candra Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Jeszcze Raz Lyrics
Moonlight - Kiedy Myœl Mi Oddasz Lyrics
Moonlight - Meren Re (Akt Ostatni) Lyrics
Moonlight - Pokuta Kamcy Lyrics
Moonlight - Stadium Wiary Lyrics
Moonlight - Tu Lyrics
Moonlight - Wiem Lyrics
Moonlight - Yaishi Lyrics

© 2015 LyricsDepot.com. All Rights Reserved.
All lyrics are the property of their respective authors, artists and labels.