Lyrics Depot is your source of lyrics to Yaishi by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Yaishi Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Yaishi

[music: Podciechowski, Kutys, Kozmierski, Konarska; lyrics: Potasz]

Mio"ci zdrada siostr jest
Przyja nie mieszka w nas.
Zmysy kamc doskonaym.
Oszukuj nas.

Tyle jest spraw,
Tyle chwil
I wszystkie niestety nazwa trzeba
Oddziela co jest czym...

...a gdyby tak zmiesza
Ten przyjemny stan...

Po prostu czuj
Jak doznania tworzysz nowe
Po prostu czuj.
Po prostu czuj
nie szukaj ju nowych sw

I my"l, czy jest jeszcze
Taki kto"
I coraz... bardziej... wtpi w to

I prosz
Moe to bdziesz Ty.

Jednak nie.

Betrayal is
sister of love
there's no friendship in us
senses are a perfect liar
they keep cheating us

So many things
and moments
and you have to give them
all your names
to separate what is what
and what about
blending this present state

Just feel,
just feel
how you create new sensation
just feel,
just feel
don't feel about new words

More and more
I doubt it if
someone's there
someone's like that
and maybe please
this maybe you
maybe yes
maybe not

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Yaishi Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Col Lyrics
Moonlight - Conquistador Lyrics
Moonlight - Dialog Cia³ Lyrics
Moonlight - Historia Do Zapomnienia Lyrics
Moonlight - Inermis II Lyrics
Moonlight - Nieskoczono“ Lyrics
Moonlight - Taniec Ze Œmierci¹ Lyrics
Moonlight - Zobaczyæ Siebie Lyrics