Lyrics Depot is your source of lyrics to Dialog Cia³ by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Dialog Cia³ Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Candra

[tekst: Daniel Potasz; muzyka: Konarska, Podciechowski, Kutys, KaŸmierski, Bors]

W twych pieszczotach tonê
kochaæ muszê ciê
tak najpe³niej jest
tak skoñczenie jest
Gdy w pieszczotach twoich
znów rozgrzewasz mnie
Tak najpe³niej jest
tak skoñczenie jest
W twych pieszczotach tonê
kocham ciê na pewno
k³amc¹ jestem jeœli
mówiê ci ¿e nie
Gdy w pieszczotach twoich
znów rozgrzewam siê
k³amc¹ jesteœ jeœli
mówisz mi ¿e nie
Cia³o kocha sob¹
kocha cia³o brutalnie
za cia³em têsknisz najbardziej
i k³amc¹ jesteœ
kiedy mówisz nie

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Candra Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Damaisa Lyrics
Moonlight - Deformis Lyrics
Moonlight - List Z Raju Lyrics
Moonlight - Meren Re Lyrics
Moonlight - Meren Re (Dobranoc) Lyrics
Moonlight - Nic W ¯yciu Nie Zdarza Siê Przypadkowo Lyrics
Moonlight - Shadizar Lyrics
Moonlight - Taniec Ze Œmierci¹ Lyrics