Lyrics Depot is your source of lyrics to Trochê PóŸniejsze Popo³udnie by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Trochê PóŸniejsze Popo³udnie Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"Zw¹tpienie... zegar... monotonia."

Jak magnes
wabi i przyci¹ga
usi¹dŸ i pos³uchaj
zamknij oczy pomyœl
to wskazówki
tiktaktiktaktiktaktiktak
zamknij oczy popatrz
to wskazówki
tiktaktiktaktiktaktiktak
hipnotyzm
tik... tak... patrz patrz znowu

Myœli daleko od zegara
a oczy we wskazówkach zamkniête
tik... tak... mo¿e tak umrê patrz¹c

Wyrwany nagle z koszmaru
odwracam zegar...
lecz ci¹gle widzê w lustrze
te cholerne wskazówki
i opêtañcze senne oczy
utopione w bezmiarze tykania

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Cha - Nefer - Meren - Re Lyrics
Moonlight - Góra i Dó³ Lyrics
Moonlight - Inermis II Lyrics
Moonlight - Inter Sacrum Lyrics
Moonlight - Jak Ryby Lyrics
Moonlight - Meren Re (Dobranoc) Lyrics
Moonlight - Pokuta Kamcy Lyrics
Moonlight - Yaishi Lyrics