Lyrics Depot is your source of lyrics to Taniec Ze Œmierci¹ by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Taniec Ze Œmierci¹ Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Floe

[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska]

Nie ca³uj mnie ju¿ i nie dotykaj
Zawsze gdy to robisz wykrêcam siê jak w¹¿,
¯eby nie czuæ
Rozbierasz mnie , jestem nagi , obdarta z uczuæ
Jestem nagi do bólu
Wiatr mnie pieœci drobnym ¿wirem
Niebo gradem
a ty stoisz i pastwisz siê
Proszê , wystarczy ju¿ na dziœ
Jutro przyjdziesz znowu i oddam ci siebie
Jak chcesz
tylko ju¿ mnie nie ca³uj i nie dotykaj
jesteœ zimna
gdy b³¹dzisz d³oni¹ po szyi mojej
jak nadgarstki muskasz
jak serce Å“ciskasz mocno
wreszcie miejmy swój szczyt
razem dojdŸmy do koñca
ty dla siebie
ja dla siebie
tylko ju¿ mnie nie ca³uj i nie dotykaj

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Floe Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Ananke Lyrics
Moonlight - Ansuu Lyrics
Moonlight - Deformis Lyrics
Moonlight - Dobranoc Lyrics
Moonlight - Inter Sacrum Lyrics
Moonlight - Kochanka Lyrics
Moonlight - Nieskoczono“ Lyrics
Moonlight - Trochê PóŸniejsze Popo³udnie Lyrics