Lyrics Depot
Lyrics » Moonlight Lyrics » G³osy Lyrics
Find Song Lyrics:Lyrics Depot is your source of lyrics to G³osy by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

G³osy Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"Nic w ¿yciu nie zdarza siê przypadkowo."

G³os który s³yszê
prowadzi ze mn¹ wojnê
poni¿a mnie
gdy podnoszê g³owê w imiê marzeñ
g³os który czujê
prowadzi ze mn¹ wojnê
nie lubi
gdy zamykam siê na w³asne s³aboœci
g³os który by³ pierwszego dnia
g³os z którym idê
robi za mnie wszystko
g³os który ka¿e zamkn¹æ mi oczy
i milczy na wszystkie moje proœby
zamiast przed³u¿aæ
co ju¿ skoñczone
mówi
masz jeszcze nastêpny raz
Comments/Interpretations
no comments yet


Name:
Comment:


Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Ergo Sum Lyrics
Moonlight - La Dance Macabre Lyrics
Moonlight - Nieskoczono“ Lyrics
Moonlight - Pokuta Kamcy Lyrics
Moonlight - Ronaa Lyrics
Moonlight - Szaleñstwo Lyrics
Moonlight - W Kocu Naszych Dni Lyrics
Moonlight - Zmierzch Lyrics

© 2015 LyricsDepot.com. All Rights Reserved.
All lyrics are the property of their respective authors, artists and labels.