Lyrics Depot is your source of lyrics to Obsesja by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Obsesja Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Floe

[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, andrzej kutys, maja konarska]

I znowu wiem
Jak czujesz siê Ty
Kiedy przychodzisz
Poczuæ rozkosz
Nasyciæ wzrok i cia³o
Jesteœ choæ nie chcia³byœ
By wiedzia³ ktoœ
¿e to Ty
¯adnych s³ów
W ciszy trwa nasza gra
To narkotyk Twój
To metoda
Dla mnie to kolejna noc
Ta sama twarz
Przyjdziesz znów
Mo¿e to nie bêdê ja
Mo¿e Ty nie bêdziesz
Jako Ty
Tak jak ostatni raz.

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Floe Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Damaisa Lyrics
Moonlight - Ergo Sum Lyrics
Moonlight - Lekarstwo Na Sen Lyrics
Moonlight - List Z Raju Lyrics
Moonlight - Luna Lyrics
Moonlight - Nieskoczono“ Lyrics
Moonlight - Zapach Lyrics
Moonlight - Zobaczyæ Siebie Lyrics