Lyrics Depot is your source of lyrics to Rozmowa z Kobiet¹ Bez Twarzy by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Rozmowa z Kobiet¹ Bez Twarzy Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

Od sowa do sowa
narasta rozmowa -
rozmowa z kobiet bez twarzy.
Tak jak dugo si znamy,
przecie wci rozmawiamy -
z nikim mi si dziœ nie kojarzy.

Znamy si do poowy:
tylko serca. Lecz gowy...
Trudna rada, a zrobi to trzeba.
Ta ciekawoœ jest wœcieka,
pierwszy stopie do pieka.

Od sowa do sowa
narasta rozmowa -
rozmowa p-spojrze, p-gestw.
Wstydliwa rozmowa,
niecierpliwa, niezdrowa.
Pospieszny dyskurs szelestw.

Ktoœ zagusza zza œciany,
ktoœ do krzya przybijany...
Trudna rada, a zrobi to trzeba.
Ta ciekawoœ jest wœcieka
pierwszy stopie do pieka.

Od sowa do sowa
narasta rozmowa.
Ju nie wiemy czy jej chcemy, czy nie chcemy.
Ona sodki sen przerywa,
we dnie bywa uporczywa...
Chyba nic w niej ciekawego nie powiemy.

Dla odmiany chwila ciszy -
moe wreszcie ktoœ usyszy coœ,
wic zrobi to trzeba.
Ta ciekawoœ jest wœcieka,
pierwszy stopie do pieka,
lecz ostatni stopie do nieba.

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Byem w Nowym Jorku Lyrics
Grzegorz Turnau - Jestem Synem Mego Ojca Lyrics
Grzegorz Turnau - Leniwa gowa Lyrics
Grzegorz Turnau - Murarz Lyrics
Grzegorz Turnau - Natenie œwiadomoœci Lyrics
Grzegorz Turnau - Ostatnie Sowa Lyrics
Grzegorz Turnau - Pamiêæ Lyrics
Grzegorz Turnau - Sowa Lyrics