Lyrics Depot is your source of lyrics to Ostatnie Sowa by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Ostatnie Sowa Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

Moe lepiej, e
Nie zdyliœmy
Powiedzie sobie tych
Ostatnich sw

Ostatnie sowa
Mogyby nas zawieœ

Moe lepiej, e
Nie zdyliœmy
Powiedzie sobie tych
Ostatnich sw

Bo nieostronie
Mogy zawadzi o czas przyszy

Mogyby nic nie mie do powiedzenia
Przedwczeœnie pogrzeba coœ w nas

Mogyby mwi nad wszelk miar
Powiedzie do nas o wiele za wszystko
Jak czynny wulkan pod tweedowym niebem

Mogyby nic nie mie do powiedzenia
Przedwczeœnie pogrzeba coœ w nas

Moe lepiej, e
Nie zdyliœmy
Powiedzie sobie tych ostatnich sw
W ostatnich sowach
Zamnity jest
guszec

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Gdy Kwitnie ¿onkil Lyrics
Grzegorz Turnau - Jakieœ Inne sowa Lyrics
Grzegorz Turnau - Natenie œwiadomoœci Lyrics
Grzegorz Turnau - O Mj Aniele Lyrics
Grzegorz Turnau - Przez Kresy Lyrics
Grzegorz Turnau - Rozmowa z Kobiet¹ Bez Twarzy Lyrics
Grzegorz Turnau - W Miasteczku Anioy Lyrics
Grzegorz Turnau - Wszystko Co Pikne Lyrics