Lyrics Depot is your source of lyrics to Piosenka Dla Ptaka by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Piosenka Dla Ptaka Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

Kiedy podnieœ si nie moesz
I ogarnia ci zwtpienie,
Wtedy nie pacz, ptaku, nie pacz.

Ponieœ gow w stron nieba,
Uwierz skrzydom,
Wasnym skrzydom,
One kiedyœ ci pomog
Unieœ si nad ziemi, wsta.

Lot twj bdzie tak wysoki,
Lot twj bdzie tak daleki,
Ile wiary i nadziei
Wasnym skrzydom moesz da.

A jak bdziesz w pierwszym locie,
Bliej nieba, dalej ziemi,
Nie zapomnij tam, w przestrzeni

Nie zapomnij tam, w bkicie
O tym maym skrawku ziemi,
Gdzie powstao twoje ycie.

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Midzy Cisz a Cisz Lyrics
Grzegorz Turnau - Naprawdê Nie Dzieje Siê Nic Lyrics
Grzegorz Turnau - Uno Momento Mortis Lyrics
Grzegorz Turnau - W Miasteczku Anioy Lyrics
Grzegorz Turnau - Wic Mozna Kocha Lyrics
Grzegorz Turnau - Wielki Odkrywco WyobraŸni Lyrics
Grzegorz Turnau - Wiem Lyrics
Grzegorz Turnau - Wszystko Co Pikne Lyrics