Lyrics Depot is your source of lyrics to Tak Samo by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Tak Samo Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

Czowiek to taki zwyky czowiek:
jak pierwszy czowiek drugi czowiek.
Rnimy si jedynie tak bardzo podobnie
i przepadamy jak kamienie w wod.
Ktoœ potem nas wyawia - ktoœ cenny ocenia
ile w nas wody pynie a ile kamienia.

Od trzeciorzdu ju tak rzdujemy
adni mapy i wadzy. Wojny i pokoju.
A do ostatka swoich cech yjemy.
I doœwiadczeni w cyfrach i wymiarach
figurujemy w kalkulacji Å“wiata.

Bo czowiek to jest zwyky czowiek:
jak pierwszy czowiek drugi czowiek.
Jeden za drugim. Krok za krokiem.
Z wyrokiem czasu praw i nocy.

Tak samo: przedtem teraz potem.

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Dotd Doszliœmy Lyrics
Grzegorz Turnau - Hymn Wieczorw Miejskich Lyrics
Grzegorz Turnau - Midzy Cisz a Cisz Lyrics
Grzegorz Turnau - Naprawdê Nie Dzieje Siê Nic Lyrics
Grzegorz Turnau - Rozmowa z Kobiet¹ Bez Twarzy Lyrics
Grzegorz Turnau - Sowa Lyrics
Grzegorz Turnau - Takiej Drugiej Nocy / Kto Chce Bym Go Kochaa Lyrics
Grzegorz Turnau - Tutaj Jestem Lyrics