Lyrics Depot is your source of lyrics to Byo Kiedyœ Midzy Nami by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Byo Kiedyœ Midzy Nami Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

Przecie byo, prosz pani,
tyle ktni midzy nami,
tyle sw pyncych zami. Tyle listw.
Wic to chyba jednak, moja droga,
nie byo znowu takie nic.

Cho w pudeku twoje listy,
a w szufladzie me rysunki,
chocia dawno zapomniane
Å“miechy, ale, pocaunki,
to co byo kiedyœ midzy nami
musi sobie jeszcze gdzieœ tam y.

Ja wcale nie chc walczy z czasem, wspomnieniami,
bo w przemijaniu drzemie cay ycia smak.
Spojrz raz tylko i uœmiechn si - ot tak -
do paru chwil co byy kiedyœ midzy nami.

Tyle byo wojen, zwycistw
telefony i piwnice.
Wiele awek, wiele ulic wieczorami.
I pomyœle, e nam wtedy
wystarczyo cakiem tak po prostu - by!

Wtedy byo, prosz pani,
takie niebo ponad nami
i ulice z kauami zotych liœci...
Wic to chyba jednak, moja droga,
nie byo znowu takie nic.

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Dotd Doszliœmy Lyrics
Grzegorz Turnau - Gdy Wszystko Siê Zdarzy Lyrics
Grzegorz Turnau - Hola, WpuϾ Nas Lyrics
Grzegorz Turnau - Midzy Cisz a Cisz Lyrics
Grzegorz Turnau - Natenie œwiadomoœci Lyrics
Grzegorz Turnau - Przez Kresy Lyrics
Grzegorz Turnau - W Miasteczku Anioy Lyrics
Grzegorz Turnau - Wielka Ulewo, Wielka Å“nieyco Lyrics