Lyrics Depot is your source of lyrics to Na Modoœ by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Na Modoœ Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

Znw nie mam kawy, ani psa
W pokoju mrok, za oknem mga.
Ty sobie poszaœ - jestem sam,
i licho wie
kiedy wrcisz,
a mnie
ju si nie chce spa...
Wic idŸ gdzie chcesz -
do diaba idŸ.
Mj humor pody
to moja jest rzecz -
czasem musz by zy
na modoœ, na deszcze, na ciebie,
na teatr i na niespenienie,
pozory mdroœci i to, czego nie wiem,
na kade twoje milczenie.
Bo z takiej zoœci - nie wiem jak -
wynika akord, czasem dwa,
i wtedy przyjaciela mam,
co w czarno-biaym smokingu
na trzy-czwarte
dzieli t zoœ
i z nim pogada mog, a
ty cicho wejdziesz,
powiesisz gdzieœ paszcz
i lekarstwo mi dasz
na modoœ, na deszcze, na ciebie,
na teatr i na niespenienie,
pozory mdroœci i to, czego nie wiem,
na kade twoje...

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Atlantyda Lyrics
Grzegorz Turnau - Dotd Doszliœmy Lyrics
Grzegorz Turnau - Gdy Kwitnie ¿onkil Lyrics
Grzegorz Turnau - Naprawdê Nie Dzieje Siê Nic Lyrics
Grzegorz Turnau - Natenie œwiadomoœci Lyrics
Grzegorz Turnau - Uno Momento Mortis Lyrics
Grzegorz Turnau - Wielki Odkrywco WyobraŸni Lyrics
Grzegorz Turnau - Wszystko Co Pikne Lyrics