Lyrics Depot is your source of lyrics to Wic Mozna Kocha by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Wic Mozna Kocha Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

Wic mona kocha i nie wiedzie o tem
Po przypadkowym, najkrtszym spotkaniu
Do sobie wzajem poda w poegnaniu
I w dusz spokoju odejœ z bezpowrotem

By ju nazajutrz, ledwo po rozstaniu
W dzie w zabdzi pamici przelotem
I stajc jakby przed czymœ cudnem, zotem
Uczu si nagle sercem na wygnaniu

I odtd wraca wstecz wci, i na prno
Przesiewa przeszoœ wspomnienia przetakiem,
By coœ w niej znaleŸ, co byo ywotem

Lecz smt my jeno szarym, suchym makiem,
Jak proch w klepsydrze, co szemrze: "za pŸno!..."
Wic mona kocha i nie wiedzie o tem

(i w dusz spokoju odejœ z bezpowrotem)

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Krtka Bajka Lyrics
Grzegorz Turnau - Midzy Cisz a Cisz Lyrics
Grzegorz Turnau - Murarz Lyrics
Grzegorz Turnau - Pamiêæ Lyrics
Grzegorz Turnau - Przez Kresy Lyrics
Grzegorz Turnau - Rozmowa z Kobiet¹ Bez Twarzy Lyrics
Grzegorz Turnau - S¹ Pewne Sprawy Lyrics
Grzegorz Turnau - Wiwat Sodka Mioœ Lyrics