Lyrics Depot is your source of lyrics to Sowicza by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Sowicza Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

Na ulicy Sowiczej, na ulicy zmyœlonej
Nie ma wcale kamienic, tylko same balkony.

Pozawiesza je niegdyœ na pozornych zawiasach
Obkany architekt, ktry y w tych czasach.

Nikt z przechodniw nie dotar do zmyœlonej ulicy -
Unikaj jej szklarze i wdrowni muzycy,
Tylko ksiyc zarzuca na balkony sw peni
I przepywa bez cienia, niewidzialny zupenie...

Na balkonach s re, a na rach sowiki.
Re mdlej po nocach od sowiczej muzyki,
A to wszystko si dzieje, jakby dziao si we Å“nie,
A zarazem istniao poza snem jednoczeœnie...

Nikt z przechodniw...

I nie sposb odrni mgy od snu, co tak œciœle
Mg si staje, jak dotd w adnym innym zamyœle -
A ty bkasz si noc po ulicy Sowiczej
Pena westchnie tumionych i niewiernych sodyczy

I ku grze wycigasz przezroczyste swe donie
Bym ukaza si tobie na zmyœlonym balkonie -

A tu ksiyc zarzuca na balkony sw penie
I przepywa bez cienia, niewidzialny zupenie...

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Przez Kresy Lyrics
Grzegorz Turnau - Rozmowa z Kobiet¹ Bez Twarzy Lyrics
Grzegorz Turnau - Szli Tdy Ludzie Lyrics
Grzegorz Turnau - Takiej Drugiej Nocy / Kto Chce Bym Go Kochaa Lyrics
Grzegorz Turnau - Trbki Lyrics
Grzegorz Turnau - W Prowincjonalnym Maym Mieœcie Lyrics
Grzegorz Turnau - Wszystko Co Pikne Lyrics
Grzegorz Turnau - Zoty Sznur Lyrics