Lyrics Depot is your source of lyrics to Wielka Ulewo, Wielka Å“nieyco by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Wielka Ulewo, Wielka Å“nieyco Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

may czowieku
co wci gdzieœ latasz
w wanym poœpiechu
i w tarapatach
skocz zwolnij zapomnij sta... trwaj
may dzieciaku
coœ tak si stara
a potem paka
boœ nic nie zdziaa
bdŸ dzielny po si œpij

wielka ulewo
wielka Å“nieyco
wielka jutrzenko
wielki ksiycu
wstpcie w nas

tak ma agodny klimat
gdy zima
moja mia
mona wejœ gbiej w rok
my to pikna pogoda
nie sota
moja sodka
i fioki kwitn co krok
mioœ ma w sobie mniej mrozu
ni rozum
mia zrozum
kwiecie jest w cieple twoich rk

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Byo Kiedyœ Midzy Nami Lyrics
Grzegorz Turnau - Hymn Wieczorw Miejskich Lyrics
Grzegorz Turnau - Marta Lyrics
Grzegorz Turnau - Midzy Cisz a Cisz Lyrics
Grzegorz Turnau - Pamiêæ Lyrics
Grzegorz Turnau - Rozmowa z Kobiet¹ Bez Twarzy Lyrics
Grzegorz Turnau - Wielki Odkrywco WyobraŸni Lyrics
Grzegorz Turnau - Wzdu Ulic Lyrics