Lyrics Depot is your source of lyrics to To Tu, To Tam by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

To Tu, To Tam Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

to tu, to tam
ktoœ umiera to znw rodzi si ktoœ
to tu, to tam
ktoœ chce wicej a ktoœ i tego ma doœ
to tu, to tam
ktoœ si œmieje a ktoœ pacze i ka
to tu, to tam
ktoœ kuleje - ktoœ si bawi i gra
to tu, to tam
ycie pynie lub wstrzymuje swj bieg
to tu, to tam
ktoœ utonie lub dopynie na brzeg

to tu, to tam
roœnie trawka, kwiatek, drzewko i krzak
to tu, to tam
bylejaki ktoœ robi coœ byle jak
to tu, to tam
piorun bije prosto z nieba bez chmur
to tu, to tam
komuœ szyj ktoœ nawleka na sznur
to tu, to tam
ktoœ zastrzeli z rewolweru swj cie
to tu, to tam
ktoœ zamieni czarn noc w biay dzie

to tu, to tam
tajemniczy bg objawia sw ch
to tu, to tam
jak nie liczysz to dwa plus dwa daje pi
to tu, to tam
coœ si dzieje, coœ powstaje i trwa
to tu, to tam
cigle leje i unosi si mga
to tu, to tam
coœ odfrunie, ale co - szkoda sw
to tu, to tam
wszystko runie lecz podniesie si znw

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Byem w Nowym Jorku Lyrics
Grzegorz Turnau - Jak Linoskoczek Lyrics
Grzegorz Turnau - Murarz Lyrics
Grzegorz Turnau - Na Modoœ Lyrics
Grzegorz Turnau - Pompa Lyrics
Grzegorz Turnau - Rozmowa z Kobiet¹ Bez Twarzy Lyrics
Grzegorz Turnau - Ultima Thule Lyrics
Grzegorz Turnau - Wszystko Co Pikne Lyrics