Lyrics Depot is your source of lyrics to Deus Ex Machina by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Deus Ex Machina Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

Daj mi, Panie, rozpoznanie
ebym wiedzia co jest co
Czy mam wszystko mwi mamie
Czy zachowa to i to?

To i to, ten i ta
Deus ex machina

Daj mi, Panie, rozpoznanie
Kim ja jestem, kim ach, kim?
Czy mam zosta leœnym drwalem
Czy z wojskami zdoby Rzym?

To i tu, ten i ta
Deus ex machina

Daj mi, Panie, rozpoznanie
Czy ja z dobrych, czy ze zych?
Czy to Twoje jest rozdanie
Czy mam karty w rkach swych?

To i to, ten i ta
Deus ex machina

Daj mi, Panie, rozpoznanie
Czy mam odda si na zom,
Czy - dostawszy tgie lanie -
Jeszcze nie pcha si na prom?

To i to, ten i ta
Deus ex machina

Daj mi, Panie, rozpoznanie
Czy szalestwo jest tu, tu?
Czy to Tyœ mia Panie w planie
eby nie aowa r?

Daj mi, Panie, rozpoznanie
Czy zaryczy ranny oœ?
Kiedy przyjdzie ju konanie,
Czy zapali œwiato ktoœ?

To i to, ten i ta
Deus ex machina

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - 24 Smutki Lyrics
Grzegorz Turnau - Bracka Lyrics
Grzegorz Turnau - Naprawdê Nie Dzieje Siê Nic Lyrics
Grzegorz Turnau - Ostatnie Sowa Lyrics
Grzegorz Turnau - Pamiêæ Lyrics
Grzegorz Turnau - Pianista i Ja Lyrics
Grzegorz Turnau - Piosenka Dla Ptaka Lyrics
Grzegorz Turnau - Uno Momento Mortis Lyrics