Lyrics Depot is your source of lyrics to Tango Nadziei by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Tango Nadziei Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

W kosmosie to samotnoœ jest
W tacu jest jej o wiele mniej
Lecz ta kosmiczna poœwiata blada
Tanga wymaga (tanga wymaga)

Czowiek jest zoto, srebro albo miedŸ
Nie warto wszystkiego naraz chcie
Gdy chcesz za duo
Kiedy przesada
To przytomnoœci tango wymaga

I jest nadzieja - jej to jest pieœ
A ycie takie jest, jakie jest
Egzystencjalny to jest nasz taniec
Cauj rk
Na poegnanie

Cho rnie bywa - prawda i blaga
Tango nadziei
Taca wymaga (taca wymaga)

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Gdy Kwitnie ¿onkil Lyrics
Grzegorz Turnau - Hymn Wieczorw Miejskich Lyrics
Grzegorz Turnau - Murarz Lyrics
Grzegorz Turnau - Natenie œwiadomoœci Lyrics
Grzegorz Turnau - Pki Czas Lyrics
Grzegorz Turnau - Rozmowa z Kobiet¹ Bez Twarzy Lyrics
Grzegorz Turnau - S¹ Pewne Sprawy Lyrics
Grzegorz Turnau - Szli Tdy Ludzie Lyrics