Lyrics Depot is your source of lyrics to Tango Nadziei by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Tango Nadziei Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

W kosmosie to samotnoœ jest
W tacu jest jej o wiele mniej
Lecz ta kosmiczna poœwiata blada
Tanga wymaga (tanga wymaga)

Czowiek jest zoto, srebro albo miedŸ
Nie warto wszystkiego naraz chcie
Gdy chcesz za duo
Kiedy przesada
To przytomnoœci tango wymaga

I jest nadzieja - jej to jest pieœ
A ycie takie jest, jakie jest
Egzystencjalny to jest nasz taniec
Cauj rk
Na poegnanie

Cho rnie bywa - prawda i blaga
Tango nadziei
Taca wymaga (taca wymaga)

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Deus Ex Machina Lyrics
Grzegorz Turnau - Dotd Doszliœmy Lyrics
Grzegorz Turnau - Midzy Cisz a Cisz Lyrics
Grzegorz Turnau - Niebo i Ziemia Lyrics
Grzegorz Turnau - Przez Kresy Lyrics
Grzegorz Turnau - Sowicza Lyrics
Grzegorz Turnau - Tak Samo Lyrics
Grzegorz Turnau - Wielka Ulewo, Wielka Å“nieyco Lyrics