Lyrics Depot is your source of lyrics to Gdy Wszystko Siê Zdarzy by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Gdy Wszystko Siê Zdarzy Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

gdy wszystko si zdarzy co sta si nie moe
(i wszystko si Å“wietniej ni w ksikach uoy)
najgupszy bakaarz w tym ujrzy znak
(a my w wir wkrg wokoo o tak)
e mona z niczego coœ stworzy

to coœ jest jednoœci bez celw i przyczyn
(kwiat powie to lepiej ni ksika przemilczy)
jednoœci tak dawn e now ju
(a my wszerz w dal wokoo i wzdu)
jest wszystkim czymkolwiek i niczym

wic kocham ci kochasz mnie
chwy mnie za rk
jest w ksikach coœ szczelniej ni ksika zamknite
a w gbi tych wyyn co chyl si w nas
ktoœ znaczy nas piknem jak pitnem

coœ w nas œwieci jaœniej ni soca i zorze
coœ w nas znaczy wicej ni ksika rzec moe
coœ w nas jest wspanialsze ni poj si da
(a my w krzyk w skok yjemy o tak)
w nas jednoœ przez jednoœ si mnoy

wic kocham ci kochasz mnie
chwy mnie za rk
jest w ksikach coœ szczelniej ni ksika zamknite
a w gbi tych wyyn co chyl si w nas
(a my w Å“piew w tan wokoo przez czas)
ktoœ znaczy nas piknem jak pitnem

wic kocham ci kochasz mnie
chwy mnie za rk
jest w ksikach coœ szczelniej ni ksika zamknite
coœ w nas jest wspanialsze ni poj si da
kocham ci kochasz mnie
chwy mnie za rk
jest w ksikach coœ szczelniej ni ksika zamknite
coœ w nas jest wspanialsze ni poj si da
(a nigdy jest zawsze
nigdy jest zawsze
a nigdy jest zawsze od teraz)

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - 24 Smutki Lyrics
Grzegorz Turnau - Atlantyda Lyrics
Grzegorz Turnau - Kto Wie, Czyli Piosenka o Chci Lyrics
Grzegorz Turnau - Leniwa gowa Lyrics
Grzegorz Turnau - Natenie œwiadomoœci Lyrics
Grzegorz Turnau - S¹ Pewne Sprawy Lyrics
Grzegorz Turnau - Szli Tdy Ludzie Lyrics
Grzegorz Turnau - W Prowincjonalnym Maym Mieœcie Lyrics