Lyrics Depot is your source of lyrics to W Prowincjonalnym Maym Mieœcie by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

W Prowincjonalnym Maym Mieœcie Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

w prowincjonalnym maym mieœcie
tak niepozornie mija ycie
i wszystkie dni s takie proste
jak prosta bywa pieœ lub mioœ

a czy ty wiesz co znaczy mioœ?
To znaczy: sowa twoje proste
rozpamitywa w maym mieœcie
i w nich zamyka wasne ycie

moje pozorne mae ycie
tli si bezsilnie w maym mieœcie
jeszcze pulsuje tylko mioœ
cho ju umiera proste serce

widzisz to nie jest takie proste
i ja i dziwna moja mioœ
cho coraz proœciej gaœnie ycie
w prowincjonalnym maym mieœcie

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Gdy Wszystko Siê Zdarzy Lyrics
Grzegorz Turnau - Krtka Bajka Lyrics
Grzegorz Turnau - Naprawdê Nie Dzieje Siê Nic Lyrics
Grzegorz Turnau - Natenie œwiadomoœci Lyrics
Grzegorz Turnau - Tak Samo Lyrics
Grzegorz Turnau - Trbki Lyrics
Grzegorz Turnau - Tutaj Jestem Lyrics
Grzegorz Turnau - Wszystko Co Pikne Lyrics