Lyrics Depot is your source of lyrics to Marta by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Marta Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

na parapecie wsparta
siedzi w niebieskiej sukni
nazywa si na pewno
na pewno marta
lub moe jeszcze smutniej
siedzi w otwartym oknie
i czyta stare wiersze
przebrzmiae bezpowrotnie
jak pocaunki pierwsze
litery drukowane
przed jej oczami skacz
w jej sercu niezakochanym
jesienny dzie si zacz
na parapecie wsparta...
spoglda obojtnie
w ulic spowszednia
tam gdzie dziewczyny
skrztnie
sprzedaj swe ciao
spoglda i zazdroœci
i w doniach oczy chowa
e nawet takiej mioœci
los jej nie podarowa
nie podarowa
na parapecie wsparta
siedzi w niebieskiej sukni
nazywa si na pewno
na pewno marta
lub moe jeszcze
smutniej

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Dotd Doszliœmy Lyrics
Grzegorz Turnau - Murarz Lyrics
Grzegorz Turnau - Naprawdê Nie Dzieje Siê Nic Lyrics
Grzegorz Turnau - Pamiêæ Lyrics
Grzegorz Turnau - Pki Czas Lyrics
Grzegorz Turnau - Sowicza Lyrics
Grzegorz Turnau - W Prowincjonalnym Maym Mieœcie Lyrics
Grzegorz Turnau - Zoty Sznur Lyrics