Lyrics Depot is your source of lyrics to Wielki Odkrywco WyobraŸni by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Wielki Odkrywco WyobraŸni Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

Wielki Odkrywco WyobraŸni
na rybiookich wsparty koach.
Nadesza ju najlepsza pora
byœmy zaczli y w przyjaŸni.
Twrco czarnego pomidora.

Potomku napronej procy
piropusz spad z twej dumnej gowy
wic si podzielmy do poowy
bo ja go dziœ znalazem. W nocy.
Tyœ w swym ogrodzie sadzi sowy.

Pod wsplnym stamy piropuszem.
Nie trzeba nawet gasi Å“wiata.
Gowy szczœliwych kapeluszy
trca si bd w guche uszy.
A szabla z rki ci wypada.

O samolubny Wadco Hecy!
Chcesz sam podglda nogi Å“wiata.
Chcesz sam y wiecznie wiekiem dzieci
a mnie na ziemi - kiedy lato
przechodzi w szare oko sieci!

Wielki Odkrywco WyobraŸni
tak nie bdziemy y w przyjaŸni.

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Bracka Lyrics
Grzegorz Turnau - Byo Kiedyœ Midzy Nami Lyrics
Grzegorz Turnau - Jestem Synem Mego Ojca Lyrics
Grzegorz Turnau - Na Modoœ Lyrics
Grzegorz Turnau - O Mj Aniele Lyrics
Grzegorz Turnau - Pamiêæ Lyrics
Grzegorz Turnau - Sowicza Lyrics
Grzegorz Turnau - Znw Wdrujemy Lyrics