Lyrics Depot is your source of lyrics to Zoty Sznur by Grzegorz Turnau. Please check back for more Grzegorz Turnau lyrics.

Zoty Sznur Lyrics

Artist: Grzegorz Turnau

To jest wszystko tylko z gowy,
prosto z gowy ku wiecznoœci
pynie strumie kolorowy
niesprawdzonych wiadomoœci.

A dokoa tacz panie,
nagie panie jak sztandary
nasze dzikie ukochanie,
Nasze mae czary-mary.

Wic lejemy wdk w trzosy
i sypiemy gulasz w wr.
Posklejane sosem wosy
zaplatamy w zoty sznur
i tym zotym sznurem blag
obwiemy nasze ksigi,
by ich nam nie wykrad strach
i nie zabra nam potgi

Jestem tutaj, Å“piewam, tacz
i zajadam pomaracze
a na drzewach kormorany
w usta pchaj mi banany

I dlaczego, powiedz,
drug m poow
wizi w sercu ta dziewczyna,
czemu przeszoœ przypomina,
czemu myœli bdz w dali
midzy sznurw pk korali
I dlaczego, zgadnij,
myœli moje kradnie i uczucia me zniewala
w tej przeszoœci, w tych koralach,
i dlaczego jest nas dwoje,
w dwie przestrzenie, w dwa nastroje?

Wic lejemy wdk w trzosy...

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Grzegorz Turnau Lyrics

More Grzegorz Turnau Music Lyrics:
Grzegorz Turnau - Atlantyda Lyrics
Grzegorz Turnau - Natenie œwiadomoœci Lyrics
Grzegorz Turnau - Ostatnie Sowa Lyrics
Grzegorz Turnau - Pamiêæ Lyrics
Grzegorz Turnau - Rozmowa z Kobiet¹ Bez Twarzy Lyrics
Grzegorz Turnau - S¹ Pewne Sprawy Lyrics
Grzegorz Turnau - Takiej Drugiej Nocy / Kto Chce Bym Go Kochaa Lyrics