Lyrics Depot is your source of lyrics to Storm by Bjork. Please check back for more Bjork lyrics.

Storm Lyrics

Artist: Bjork
Album: Drawing Restraint 9

*shipping noises*
scolanscolan scolanscolan scolanscolan scolanscolan scolanscolan
SCANSCANSCAN SKSKSKSKSKSKSsksksksksksk
Brrbrbrbbbrbrehheee
Im Gibberish
Over
A tear
Eran tibble err
Your charms are aleeeyha
Im sane!
Ohrwaaa
Ohwaa waa waa wa wa wa wawawawa
Ideedeedoo yehaaa
Unsenononah
Ya cant tell la le ha
Ya cant tell la leeee
Aheeeeee
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeeeeeeEE
HowwwOOOOOOOOEEEEEEEEEEeeeeee
GEEEEEheeheeeeEEEEEEEEEEEEE
Amweee EEEE - EEEE - EEEE - EEEeeee
HowwwwWWWEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
HeeeeheeeeeEEEeeee
OwwOOOOOOEEEEEEiOiOEEEE
AH How
Im a carten
After you kneel on me
A soul in sahkahhh
Fanta
Air
Im coming frawww
OhTUUUUekeah
Into a key yahhh
HandEEEEEEEEy
SEEEEEoohEEEEEE
Im gibberish
After you cant sit on ME THERE
HoWWEEEEEEEEEE
HoWWEEEEEEEEEEeeeeeee
(badoop badoop badoop badoop)
HoWWEEEEEEEEEE
HoWWEEEEEEEEEE
(badoop badoop badoop badoop)
HoWWEEEEEEEEEE
WEEEEEEEEEEEEEEEE
(badoop badoop badoop badoop)
EeeEEEEEEEEEEEeeeeeee
EEEEEEEEEEEEEEEEeeeeEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
(badoop badoop badoop badoop)
owah owah owah owah owah ow ow ow owowowowowowowahhhh
*thunderclap*

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Bjork Lyrics
Bjork Drawing Restraint 9 Lyrics

More Bjork Music Lyrics:
Bjork - A DAY CALLED ZERO Lyrics
Bjork - Ancestors Lyrics
Bjork - CHIHUAHUA Lyrics
Bjork - Hyper-Ballad (Brodsky Quartet Version) Lyrics
Bjork - Immature Lyrics
Bjork - NAIL Lyrics
Bjork - PUMP Lyrics
Bjork - Violently Happy Lyrics