Lyrics Depot is your source of lyrics to Naturens Galleri (The Gallery Of Nature) by Vintersorg. Please check back for more Vintersorg lyrics.

Naturens Galleri (The Gallery Of Nature) Lyrics

Artist: Vintersorg
Album: Cosmic Genesis

[Music & Lyrics: Vintersorg]

En grottmyning gapar m€rk och dyster
i bergsidans stenstruktur.
Vid glimmerschiffrets lyster,
min blick f€žsts vid dess arkitektur.
D€žr lurar urtidsmakter,
viljekraften i en k€žllr€žnnil.
Som st€rtar ned mot djupa schakter
och sk€ljer €drad sp€rfossil.

Vad helst min blick begrunnar
bl€ser dess sk€nhet sinnet i svall.
Som en underjordisk m€ne kall,
bl€žndar en bergkristall.
Breda sprickors giriga munnar
r portaler till jordens m€žrg.
Kringr€žnd av malmrik f€žrg,
en atelj† i dunkelt berg.

L€žngs tr€nga g€ngar mot djupets hj€žrta
Som utsiras av metaller bj€žrta
i bilder, full€žndad estetik.
Droppstensskulpterade gestalter
skrinlagda i tryggt f€rvar.
Formade i h€žllars spalter
ver r€žnnilen spegelklar.

Naturens galleri
r likt en fantasi,
och mystikens lustg€rd och boning.
Naturens galleri,
vederkvickelsens trolska utopi.

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Vintersorg Lyrics
Vintersorg Cosmic Genesis Lyrics

More Vintersorg Music Lyrics:
Vintersorg - A Metaphysical Drama Lyrics
Vintersorg - A Star-guarded Coronation Lyrics
Vintersorg - Ars Memorativa Lyrics
Vintersorg - Astral & Arcane Lyrics
Vintersorg - Blindsight Complexity Lyrics
Vintersorg - Norrskensdrmmar Lyrics
Vintersorg - Star Puzzled Lyrics
Vintersorg - Vem Styr Symmetrin Lyrics