Lyrics Depot is your source of lyrics to Intro by Venom. Please check back for more Venom lyrics.

Intro Lyrics

Artist: Venom
Album: Eine Kleine Nachtmusik (Live)

[instrumental]

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Venom Lyrics
Venom Eine Kleine Nachtmusik (Live) Lyrics

More Venom Music Lyrics:
Venom - Angel Dust Lyrics
Venom - Hell Bent For Leather Lyrics
Venom - Krakin Up Lyrics
Venom - Lady Lust Lyrics
Venom - Man Myth & Magic Lyrics
Venom - Red Light Fever Lyrics
Venom - Sacrifice Lyrics
Venom - Vengeance Lyrics