Lyrics Depot is your source of lyrics to Intro by Venom. Please check back for more Venom lyrics.

Intro Lyrics

Artist: Venom
Album: Eine Kleine Nachtmusik (Live)

[instrumental]

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Venom Lyrics
Venom Eine Kleine Nachtmusik (Live) Lyrics

More Venom Music Lyrics:
Venom - Black Metal (Remix) Lyrics
Venom - Even In Heaven Lyrics
Venom - Firelight Lyrics
Venom - Gypsy Lyrics
Venom - Riddle Of Steel Lyrics
Venom - Sadist (Mistress Of The Whip) Lyrics
Venom - Shadow King Lyrics
Venom - Welcome To Hell Lyrics