Lyrics Depot is your source of lyrics to Intro by Venom. Please check back for more Venom lyrics.

Intro Lyrics

Artist: Venom
Album: Eine Kleine Nachtmusik (Live)

[instrumental]

Comments/Interpretations

no comments yet








Related:
Venom Lyrics
Venom Eine Kleine Nachtmusik (Live) Lyrics

More Venom Music Lyrics:
Venom - All Devils Eve Lyrics
Venom - Assassin Lyrics
Venom - At War With Satan Lyrics
Venom - Cursed Lyrics
Venom - Deadline Lyrics
Venom - Harder Than Ever Lyrics
Venom - In Memory Of (Paul Miller 1964-90) Lyrics
Venom - Pain Lyrics