Lyrics Depot is your source of lyrics to Intro by Venom. Please check back for more Venom lyrics.

Intro Lyrics

Artist: Venom
Album: Eine Kleine Nachtmusik (Live)

[instrumental]

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Venom Lyrics
Venom Eine Kleine Nachtmusik (Live) Lyrics

More Venom Music Lyrics:
Venom - Acid Queen Lyrics
Venom - All There Is Fear Lyrics
Venom - Firelight Lyrics
Venom - I Menory Of (Paul Miller 1964-90) Lyrics
Venom - Possessed (Remix) Lyrics
Venom - Sleep When I'm Dead Lyrics
Venom - Welcome To Hell Lyrics