Lyrics Depot is your source of lyrics to Kojo Notsuki by Scorpions. Please check back for more Scorpions lyrics.

Kojo Notsuki Lyrics

Artist: Scorpions
Album: Tokyo Tapes

Haru kourou no hana no en
Meguru sakazuki kage sasite
Chiyo no matsugae
Wakeideshi
Mukashi no hikari ima izuko
Mukashi no hikari ima izuko

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Scorpions Lyrics
Scorpions Tokyo Tapes Lyrics

More Scorpions Music Lyrics:
Scorpions - ALWAYS SOMEWHERE Lyrics
Scorpions - LONESOME CROW Lyrics
Scorpions - MONEY AND FAME Lyrics
Scorpions - Obession Lyrics
Scorpions - SOMEONE TO TOUCH Lyrics
Scorpions - THEY NEED A MILLION Lyrics
Scorpions - We Will Rise Again Lyrics
Scorpions - When You Came Into My Life (new version) Lyrics