Lyrics Depot is your source of lyrics to Kojo Notsuki by Scorpions. Please check back for more Scorpions lyrics.

Kojo Notsuki Lyrics

Artist: Scorpions
Album: Tokyo Tapes

Haru kourou no hana no en
Meguru sakazuki kage sasite
Chiyo no matsugae
Wakeideshi
Mukashi no hikari ima izuko
Mukashi no hikari ima izuko

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Scorpions Lyrics
Scorpions Tokyo Tapes Lyrics

More Scorpions Music Lyrics:
Scorpions - ANOTHER PIECE OF MEAT Lyrics
Scorpions - BIG CITY NIGHTS Lyrics
Scorpions - Born To Touch Your Feelings Lyrics
Scorpions - Daddy's Girl Lyrics
Scorpions - DON'T STOP AT THE TOP Lyrics
Scorpions - Mind Like A Tree Lyrics
Scorpions - Obession Lyrics
Scorpions - RHYTHM OF LOVE Lyrics