Lyrics Depot is your source of lyrics to 7 èerných jezdcù by Root. Please check back for more Root lyrics.

7 èerných jezdcù Lyrics

Artist: Root
Album: Zjeveni

7 èerných jezdcù øítí se èernou nocí,
na jejich pláštích 7 køížù záøí.
Každý køíž obrácený, tak to musí být,
zemì již pod kopyty koní vaøí.
Øítí se k tajemnému, ke svému otci,
jenž Rootan jmenuje se. Krev stéká po èerných høbetech koní
když Abaddon dá povel zastavit.
Zemì se otvírá a všechno kolem duní.
Rootanùv znak zjeví se nad nimi.
Skloní se pøed otcem svým, všech 7 èerných jezdcù,
Pentagram záøí, Rootan se usmívá! Z pochyv 7 ocelových meèù letí,
u Pentagramu do zemì se noøí.
Rootan jim žehná obráceným køížem,
vaøí již voda všech svìtových moøí.
A již zase mají své meèe pevnì v ruce
a v noèní tmì všech 7 èerných jezdcù mizí ...

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Root Lyrics
Root Zjeveni Lyrics

More Root Music Lyrics:
Root - 7 ernch jezdc Lyrics
Root - Autumn Lyrics
Root - Equirhodont - Grandiose Magus Lyrics
Root - Liber Prohibitus Lyrics
Root - Remember me Lyrics
Root - The Faith Lyrics
Root - The Last Gate Lyrics
Root - Why Lyrics