Lyrics Depot
Lyrics » Root Lyrics » 7 èerných jezdcù Lyrics
Find Song Lyrics:Lyrics Depot is your source of lyrics to 7 èerných jezdcù by Root. Please check back for more Root lyrics.

7 èerných jezdcù Lyrics

Artist: Root
Album: Zjeveni

7 èerných jezdcù øítí se èernou nocí,
na jejich pláštích 7 køížù záøí.
Každý køíž obrácený, tak to musí být,
zemì již pod kopyty koní vaøí.
Øítí se k tajemnému, ke svému otci,
jenž Rootan jmenuje se. Krev stéká po èerných høbetech koní
když Abaddon dá povel zastavit.
Zemì se otvírá a všechno kolem duní.
Rootanùv znak zjeví se nad nimi.
Skloní se pøed otcem svým, všech 7 èerných jezdcù,
Pentagram záøí, Rootan se usmívá! Z pochyv 7 ocelových meèù letí,
u Pentagramu do zemì se noøí.
Rootan jim žehná obráceným køížem,
vaøí již voda všech svìtových moøí.
A již zase mají své meèe pevnì v ruce
a v noèní tmì všech 7 èerných jezdcù mizí ...
Comments/Interpretations
no comments yet


Name:
Comment:


Related:
Root Lyrics
Root Zjeveni Lyrics

More Root Music Lyrics:
Root - Abbadon Lyrics
Root - Aposiopesis Lyrics
Root - Old Woman Lyrics
Root - Salamandra Lyrics
Root - Satan Lyrics
Root - The Book Lyrics
Root - The Mirror Of Soul Lyrics
Root - Tree Lyrics

© 2015 LyricsDepot.com. All Rights Reserved.
All lyrics are the property of their respective authors, artists and labels.