Lyrics Depot is your source of lyrics to Mamelodi Melodies by Heideroosjes. Please check back for more Heideroosjes lyrics.

Mamelodi Melodies Lyrics

Artist: Heideroosjes
Album: SINema

I fell in love
With the beauty of
Mother nature's gift to great South Africa

But it struck me when
I saw those black men
Live township life in Mamelodi East Pretoria

Remains of an unfair system, it was not supposed to last
Black page in the book of stories of the white man's past

We, Dutch white punks
Built up our gear
Hey, we made a difference, rock, rock, rock a black high school!

Yeah, yeah, yeah
Mamelodi Melodies

We drove into
another world and I
could only stare at clouds from burning trash filling the air

And I felt like
A silly tourist on
A cheap trip into other people's daily misery

But I met cool blacks and whites telling me they really try
To fight against their prejudice, look each other in the eye

We, Dutch white punks
Built up our gear
Hey, we made a difference, rock, rock, rock a black high school!

1 for the shine that glows on your face
2 for the melenin that and origins trace
3 for the color of all melodies face
trinity for all my equal people takes over the space
coz siyaphanda, siyakhanda sihloksa amakhanda
ngoba sthanda sanda ngukfakeli sandla
manje ngiyawanda phakathi kwabo ubani ozong thanda
angsiza amandla sibe inkosi nabo ngok thanda
ngoba sithule tu vele mele skhulume toe
ksele kuwe ukuthi uzbone uzkhulule ku-lula
vula amasango sicu-le
mbhube kuze kube kude
qhude biza ilanga sibemunye
sebenze kabunye ngoba thina sithunwe
kunye angakusho akzokwenza kune
hlanyisa umoya futhi sizokwenzu thuke
thuka ngenjabulo uzbone uphuka khula sula
loko okzok hlula phuma
sibe ilabantu bamanje sibonisane kukanje
ngama langa langa phantsi manzi
sthelele sibe ila abantu bezimbhali khali mali masngahlali sthathis' skhali
singalali sisvikele kwez ngacaci kamiliko yamelodi mamelodi for u let us
shine like what!

Ek sal nooit vergeet, die fantastiese tijd
Mamelodi Melodies
En ik sal onthou, hou hulle saam aan more bou
Mamelodi Melodies

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Heideroosjes Lyrics
Heideroosjes SINema Lyrics

More Heideroosjes Music Lyrics:
Heideroosjes - Can Anybody Tell Me? Lyrics
Heideroosjes - Come Clean Lyrics
Heideroosjes - Dignity? Lyrics
Heideroosjes - Into The War Lyrics
Heideroosjes - Ode To The Ramones Lyrics
Heideroosjes - (Some Lines About) A Love Song Lyrics
Heideroosjes - Who's There For Me Lyrics
Heideroosjes - Wurst & Kase Lyrics