Lyrics Depot is your source of lyrics to I Lenker Til Ragnarok by Enslaved. Please check back for more Enslaved lyrics.

I Lenker Til Ragnarok Lyrics

Artist: Enslaved
Album: Blodhemn

[Loke - del II]
[##-Volusp]
[Tekst: Grutle Kjellson]

Eiteren drypp, jorda skakar
Eg vrir meg i smerte, lenka til berget

Eg er din angst, eg er din pine.
Tema meg du freista, du fanga meg i garn.
Eg let meg ikkje rokka, eg er kaos
eg er din skam.

Eg er din vste visdoms bror,
og din fiende til din dyande dag.

Bunden eg er, men eg ler av deg.
Tru ikkje eg er til for tena deg.

Eg er av ei verd du aldri (i ditt liv) kan skjna,
for eg er vondskap, eg er urkraft.

Ein dag skal me mtast p Vigridsletta.
Ein dag er eg fri for lenker og eiter.
Den dagen vil du skjna kvifor eg blei til,
kvifor latteren gjallar i natta.
Den dagen skal me kjempa vr siste kamp,
og ta kvarandre av dage.
# ...Sola svartnar, jord sig i hav
p hummelen bleiknar bjarte stjerner
Ryken velatr fra veldige bl
Hgt leikar flammen
mot himmelen sjl... #

[Musikk: Ivar Bjrnson]

[English translation: IN CHAINS UNTILL RAGNAROK]

[Lyrics: Grutle Kjellson]
[## Volusp]

The ether is dripping, the earth is quaking
I am writhing with agony, chained to the mountain

I am your fear, I am your torment
You attemped to tame me, you caught me in nets
I will not be budged, I am chaos, I am your shame

I am your highest wisdom, and your enemy
'til your dying day

Bound I am, but I am laughting <laughing?> at you
Do not believe that I am here to serve you

I am from a world you can not comprehend
'Cause I am Evil I am the Primal Force

One day we shall meet at the fields of Vigrid
One we <??> I shall be free of chains and ether
That day you will understand
The purpose of my excistance <existence?>
Why the laughter is roaring in the night
€hat day we will fight our last battle
€?nd end eachothers <each other's?> days

#The sun turns black, ground slides into the sun
Brave stars are fading in the sky
Smoke rises from great fires
The flame plays up high
Against heaven itself#

[Music: Ivar Bjrnson]

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Enslaved Lyrics
Enslaved Blodhemn Lyrics

More Enslaved Music Lyrics:
Enslaved - A Darker Place Lyrics
Enslaved - Ascension Lyrics
Enslaved - Blodhemn Lyrics
Enslaved - Eld Lyrics
Enslaved - Krigaren Eg Ikkje Kjende Lyrics
Enslaved - Norvegr Lyrics
Enslaved - Queen Of Night Lyrics
Enslaved - Return To Yggdrasil Lyrics