Lyrics Depot is your source of lyrics to Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini by Devo. Please check back for more Devo lyrics.

Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini Lyrics

Artist: Devo

She wore an itsy bitsy
teenie weenie
yellow polka
dot bikini

1-2-3-4
tell the people what you want

itsy bitsy
teenie weenie
itsy bitsy
teenie weenie
{fade}

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Devo Lyrics

More Devo Music Lyrics:
Devo - Baby Talkin' Bitches Lyrics
Devo - Clockout Lyrics
Devo - Girl U Want Lyrics
Devo - Goo Goo Itch Lyrics
Devo - Gut Feeling / (Slap Your Mammy) Lyrics
Devo - Mongoloid Lyrics
Devo - Smart Patrol/Mr. DNA Lyrics
Devo - Uglatto Lyrics