Lyrics Depot is your source of lyrics to An Mhaighdean Mhara by Clannad. Please check back for more Clannad lyrics.

An Mhaighdean Mhara Lyrics

Artist: Clannad
Album: Clannad

Is cosu/il gur mheath tu/ no/ gur thre/ig tu/ an greann,
Ta/ sneachta ga freasach fa/ bhe/al na mbeann',
Do chu/l bui/ daite 's do bhe/ili/n sa/mh,
Siud chugaibh Mary Chinidh 's i/ ndiaidh an E/irne 'shna/mh

A mha/ithri/n dhi/lis, du/irt Ma/ire Bha/n,
Fa/ Bhruach an chladaigh 's fa/ bhe/al na tra/
Maighdea/n Mhara, mo mha/ithri/n ard,
Siud chugaibh Mary Chinidh 's i/ ndiaidh an E/irne 'shna/mh

Ta/ mise tuirseach agus beidh ga la/
Mo Mha/ire bhroinngheal 's mo Pha/draig ba/n
Ar bharr na dtonna 's fa/ bhe/al na tra/
Siud chugaibh Mary Chinidh 's i/ ndiaidh an E/irne 'shna/mh

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Clannad Lyrics
Clannad Clannad Lyrics

More Clannad Music Lyrics:
Clannad - Child of the Sea Lyrics
Clannad - Fairies Hornpipe off to California Lyrics
Clannad - Mhorag 'S Na Horo Gheallaidh Lyrics
Clannad - Na Laethe Bhi Lyrics
Clannad - Newgrange Lyrics
Clannad - Predator Lyrics
Clannad - Strayed Away Lyrics
Clannad - Wild Cry, The Lyrics